Comelit duurzaamheid milieueffect

Milieuvriendelijkheid Comelit

Continue meting van het milieueffect van onze producten: een belangrijk gegeven.

Duurzame groei is een van de prioriteiten binnen de bedrijfsstrategie van Comelit, waarbij de aandacht wordt gericht op energiebesparing en milieuvraagstukken. Comelit heeft recent besloten een LCA-onderzoeksprogramma (ERPA-model) te ontwikkelen. In dit programma wordt de levenscyclus van een product ingedeeld in verschillende fasen, waarna aan elke fase een percentage van de totale milieu-impact wordt toegekend. Dankzij dit initiatief hebben wij de huidige milieu-impact van onze producten kunnen meten, zodat we weten welke aspecten verbeterd moeten worden.

Preproductie

In deze fase worden de benodigde materialen gewonnen en verwerkt. De preproductie heeft een impact van 25%.

Productie

In deze fase wordt het product vervaardigd. De productie heeft een impact van 25%.

Distributie

In deze fase wordt het product verpakt en getransporteerd. De distributie heeft een impact van 14%.

Gebruik

In deze fase wordt het product gebruikt. De gebruik heeft een impact van 18%.

Verwijdering

De verwijdering heeft een impact van 18%.